Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
JawaTalli Oy (y-tunnus: 2564804-9)
Pekantie 48, 46800 Myllykoski

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Eila Paronen
Pekantie 48 4600 Myllykoski
040 7047907, eilaparonen@jawatalli.fi

Rekisterin nimi
Verkkokauppa MyCashflown asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitukset
Asiakassuhteinen ylläpitäminen ja hoitaminen, laskutus, perintä,
markkinointi ja muut asiakkuuksiin liittyvät toimienpiteet.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasnumero
Asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
sähköpostiosoite ja ostotapahtumat

Säännönmukaiset tietolähteet
Tallennettavat tiedot ja saadaan asiakkaalta verkkokauppatilauksen yhteydessä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.
Tietoja ei luovuteta Eu.n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on salasanasuojattu, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterin käyttöoikeus on vain JawaTalli Oy.n nimeämillä henkilöillä.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä JawaTalli Oy.n asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:
JawaTalli Oy/ Eila Paronen Pekantie 48 46800 Myllykoski.
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa
Eila Paroselle.
Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.
JawaTalli Oy vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin 1 kk sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen JawaTalli Oy/ Eila Paronen Pekantie 48 46800 Myllykoski.
Korjauspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa Eila Paroselle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää JawaTalli Oy.tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointi-tai mielipidetutkimusta tai suoramarkkinointia varten. Asiakas voi asettaa suoramarkkinointikiellon ilmoittamalla siitä JawaTalli Oy.n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle:
Eila Paronen/ Pekantie 48 46800 Myllykoski, 040 7047907, eilaparonen@jawatalli.fi

Selaa tuotemerkkejä